Strona Główna
Aktualności

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Email Drukuj PDF

 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim informuje hodowców trzody chlewnej odnośnie zagrożenia afrykańskim pomorem świń, oraz o akcji przeglądu gospodarstw pod kątem ilości utrzymywanych świń, posiadania aktualnej księgi rejestracji zwierząt a także spełniania wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Powyższe kontrole będą prowadzone przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w gminach Ceranów, Sterdyń, Jabłonna Lacka, Repki, które w związku ze zmianą Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE, zostały włączone do obszaru ochronnego.

ulotka - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń - pobierz

 

Dożynki 2016

Email Drukuj PDF

z

 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kosów Lacki na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024r.”

Email Drukuj PDF

RG.602.1.2016                                                                     Kosów Lacki, dnia 11 sierpnia 2016r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kosów Lacki na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024r.”.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Gminy Kosów Lacki oraz na stronie internetowej www.kosowlacki.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

           Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                         Kosów Lacki

 

                                                                                              /-/       Jan Słomiak

 

Obwieszczenie umieszczono na:
1. tablicy ogłoszeń UMG w Kosowie Lackim
2. stronie internetowej: www.kosowlacki.pl
3. a/a

 Do pobrania:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kosów Lacki na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024r


Poprawiony: czwartek, 11 sierpnia 2016 11:54
 

Utylizacja azbestu 2016

Email Drukuj PDF

logo11j,,Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Kosów Lacki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.295,00zł"

 


Strona 1 z 76
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama