Strona Główna
Aktualności

OGŁOSZENIE

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

(dot.kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych)

 

W związku z informacją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie projektu:„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje wykorzystujące energię słońca na terenie gminy Kosów Lacki”, został pozytywnie oceniony, jednak ze względu na brak środków, nie uzyskał dofinansowania - projekt nie będzie realizowany. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

/-/ Jan Słomiak

 

Zarządzenie nr 18/2017

Email Drukuj PDF

Zarządzenie nr 18/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia  9 maja 2017r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz   podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta i gminy Kosów Lacki  – przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne”

 

Więcej…
 

Informacja WOT

Email Drukuj PDF

W dniu 18 maja 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w sali konferencyjnej w  godzinach 09.00-13.00,  przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach  i 5 batalionu Obrony Terytorialnej będą przyjmować wnioski od ochotników z powiatu sokołowskiego o przyjęcie do Terytorialnej Służby Wojskowej
W tym czasie można też będzie uzyskać informacje na temat służby w wojskach OT.

 

ZARZĄDZENIE Nr 15 /2017

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

Nr 15 /2017

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów lacki, powołania Komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia o przetargu

 PLIKI DO POBRANIA:

Zarządzenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Więcej…
 


Strona 6 z 99
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama