Strona Główna
Aktualności

AWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 kwietnia 2017 r.

Email Drukuj PDF

ZAWIADOMIENIE

 O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
 ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 kwietnia 2017 r.

     Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zawiadamia, że z dniem 1 kwietnia 2017 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym opłaty od 1 kwietnia 2017 r. wynoszą:
-  na terenie miasta Kosów Lacki 7,00 złotych od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
-   na terenie wiejskim Gminy Kosów Lacki 6,50 złotych od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane  i odbierane w sposób selektywny
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób nieselektywny 15,00 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

Zmiana stawki opłaty nastąpiła w związku z podjętą uchwałą przez Radę Miasta i Gminy Kosów Lacki:
– Uchwała Nr XXI/147/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  na rachunek bankowy  Gminy Kosów Lacki

                 Powiatowy Bank Spółdzielczy Oddział Kosów Lacki
                                       Nr konta 48 92210000 00324164 2000 0010

 

Światowy Dzień Zdrowia

Email Drukuj PDF
 
 

Światowy Dzień Zdrowia 2017 w Kosowie Lackim
„Depresja. Porozmawiajmy o niej”

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest pod hasłem „Depresja. Porozmawiajmy o niej”. Zwyczajowo, od 1950 r., obchodzony jest 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. W Kosowie Lackim odbył się on w tym roku nieco wcześniej – 26 marca. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kosowie Lackim oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Kosów Lacki zorganizowała spotkanie poświęcone depresji. Prelegentkami były psychiatra Katarzyna Rola-Czerwińska oraz przedstawicielki Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim: psycholog Ewa Murek-Szotko oraz psycholog Olga Bielarska.

Poprawiony: czwartek, 30 marca 2017 13:41 Więcej…
 

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty kruszenie

Email Drukuj PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kruszenie

Poprawiony: czwartek, 23 marca 2017 15:47
 

OGŁOSZENIE I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Chruszczewka Włościańska gm. Kosów Lacki

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Chruszczewka Włościańska gm. Kosów Lacki

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zabudowanej  działki ewidencyjnej nr 543/3 pow. 0,12 ha,  położnej w obrębie wsi Chruszczewka Włościańska. Na działce znajduje się budynek usługowy po byłym ośrodku zdrowia o pow. zabudowy 280,97 m2 i pow. użytkowej 425,69 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. zabudowy 45m2 i pow. użytkowej 38m2 wraz z  Nieruchomość została ujawniona w księdze wieczystej nr SI1P/00044457/6.  Dla obrębu wsi  Chruszczewka Włościańska brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza  - 119.000 zł
Minimalne postąpienie – 2.000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim o godz.10.00

Ustala się wadium w wysokości  6.000 zł, które należy wpłacić w gotówce w Banku PBS Sokołów Podlaskim Oddział Kosów Lacki na konto 69 92210000 00324164 2000 0020 w terminie do dnia 20.04.2017r. do godz.16.00

Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy kupna sprzedaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia ceny nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. (025) 7879105 wew. 113 oraz na stronie internetowej www.kosowlacki.pl

 


Strona 9 z 99
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama